Krajinska arhitektura

Pregled raziskovalnih skupin (RS) Biotehniške fakultete na Oddelku za krajinsko arhitekturo

Evidenčna št. Naziv skupine Vodja
0481-114 Inštitut za krajinsko arhitekturo Mojca Golobič