Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

Center za testiranje in certificiranje

Dejavnost Centra za testiranje in certificiranje obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi. Vsa preskušanja se načeloma izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi. Po potrebi oz. na osnovi dogovora, preskušanja potekajo tudi po metodah mednarodnih (ISO) standardov ali nacionalnih standardov neevropskih držav. 
Oddelek ima za delo svojih preskuševalnih laboratorijev uveljavljen sistem vodenja kakovost, ki je skladen z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025, kar omogoča, da delo poteka strokovno, ogranizirano, nepristransko in neodvisno. 
Testiranje ali preskušanje je simulacija realnih obremenitev v življenski dobi izdelka. Ta dejavnost neposredno odraža kakovostno raven izdelka, skladnost izdelka s normativnimi akti in standardi. Odgovorni proizvajalci so zato vse pogosteje motivirani, da kupcem in konkurentom dokažejo kakovost in varnost svojih izdelkov, s čimer si krepijo ugled in prostor na trgu.

 

Testiraje in certificiranje [PDF
 

Kontakt:
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za lesarstvo
Center za testiranje in certificiranje
Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana
Tel.: 01 320 36 37

 

 

Lesen pakirni material

Center za testiranje in certificiranje izvaja potrditvene in tehnične preglede izvajalcev dejavnosti, ki toplotno obdelujejo, označujejo ali popravljajo lesen pakirni material po zahtevah mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe ISPM 15.

Certifikacijska shema Lesen pakirni material je podrobno predstavljena na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer je opredeljen zakonodajni okvir, postopek za pridobitev dovoljenja za izvajanje dejavnosti z vsemi obrazci potrebnimi za prijavo in nadzor izvajalcev dejavnosti.

Center za testiranje in certificiranje izvaja preglede na podlagi odločbe UVHVVR št. U34304-9/2021-5 z dne 6.12.2021. Stroške preveritve izpolnjevanja pogojev nosi izvajalec poslovne dejavnosti. Center zaračunava stroške svojih storitev na podlagi cenika potrjenega na Upravnem odboru Biotehniške fakultete dne 27. 9. 2021.

 

Kontakt:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Center za testiranje in certificiranje
Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana
Tel.: 01 320 36 30

 

Zaposleni