Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

Dejavnost Centra za testiranje in certificiranje obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi. Vsa preskušanja se načeloma izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi. Po potrebi oz. na osnovi dogovora, preskušanja potekajo tudi po metodah mednarodnih (ISO) standardov ali nacionalnih standardov neevropskih držav. 
Oddelek ima za delo svojih preskuševalnih laboratorijev uveljavljen sistem vodenja kakovost, ki je skladen z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025, kar omogoča, da delo poteka strokovno, ogranizirano, nepristransko in neodvisno. 
Testiranje ali preskušanje je simulacija realnih obremenitev v življenski dobi izdelka. Ta dejavnost neposredno odraža kakovostno raven izdelka, skladnost izdelka s normativnimi akti in standardi. Odgovorni proizvajalci so zato vse pogosteje motivirani, da kupcem in konkurentom dokažejo kakovost in varnost svojih izdelkov, s čimer si krepijo ugled in prostor na trgu.


Kontakt:
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za lesarstvo
Center za testiranje in certificiranje
Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana
Tel.: 01 320 36 37

 

Dodatne informacije:
Testiraje in certificiranje [PDF
Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu [PDF]
Uredba o varnosti igrač [PDF]
Pisna navodila za uporabo direktive 2009/48/ES [PDF]
Lesen pakirni material v mednarodnem prometu - Opis sheme [PDF]
Primer certifikata [slika]

Zaposleni