Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Mikrobiologija

Mikrobiologija je temeljna naravoslovna in tudi aplikativna veda, ki v zadnjih 20 letih doživlja izredno hiter razvoj. Študij mikrobiologije omogoča razumevanje živega sveta, mikrobnih procesov in človeškemu očesu nevidnih organizmov, ki so ključni za življenje na našem planetu. Program podaja temeljna naravoslovna znanja (matematika, kemija, statistika, biofizika, biokemija, molekularna in celična biologija, bioinformatika) in specifična znanja o mikrobni fiziologiji, genetiki, taksonomiji, biotehnologiji, ekologiji, virologiji, imunologiji in pomenu mikrobov v medicini.

Mikrobiologi so zaradi multidisciplinarne narave študija zaposljivi na zelo različnih področjih: medicina, farmacija, biotehnologija, živilstvo in okoljevarstvo.

Študij mikrobiologije izvaja skupaj več oddelkov Biotehniške fakultete (Oddelek za mikrobiologijo, Oddelek za biologijo in Oddelek za živilstvo) ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Študij vodi Senat oddelka za mikrobiologijo. Administrativno se študij mikrobiologije vodi na lokaciji Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete.

Študij obsega prvostopenjski univerzitetni študijski program Mikrobiologija in drugostopenjski magistrski študijski program Mikrobiologija. Znanstveno področje mikrobiologije je vključeno v interdisciplinarna doktorska študija Bioznanosti in Biomedicina. 

 

MAB01938