Številka pogodbe:

33133-1005/2018/19

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

12.12.2018 - 12.12.2021

Vrednost projekta BF:

111,00 €

Vrednost projekta skupaj:

249,00 €