Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BI051

30

/

10

15

5

/

4

BI231

60

/

/

/

35

5

8

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

3

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BI511

30

/

/

15

/

/

4

BI507

45

/

20

20

5

/

9

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke