Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Slika 27Inštitut za mlekarstvo in probiotike (IML-PRO) je osrednja slovenska ustanova za raziskovalno, pedagoško in strokovno dejavnost na področju mlekarstva in probiotikov. Od vsega začetka se je na inštitutu izvajala raziskovalna, pedagoška (Katedra za mlekarstvo) in razvojna dejavnost na področju proizvodnje in predelave mleka ter kontrole kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. Danes se največ ukvarjamo s sodobnimi tehnološkimi postopki fermentiranih mlečnih izdelkov, bakteriocini mlečno-kislinskih bakterij, probiotiki, razvojem funkcionalnih izdelkov in prehranskih dopolnil, razvojem sodobnih analitičnih metod ter kontroli kemijske, mikrobiološke in senzorične kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. Pomemben del raziskav predstavlja proučevanje vloge prehrane, humanega mleka in probiotikov na humano črevesno mikrobioto.

Laboratorij IML-PRO je nevtralen laboratorij, ki izvaja akreditirane (LP-062) in neakreditirane preskuse za katerekoli naročnike v skladu z mednarodnim standardom ISO/IEC 17025:2017 in veljavno zakonodajo. Laboratorij sodeluje s podobnimi institucijami v Sloveniji in tujini. V laboratoriju so od leta 1967, kot del pedagoške dejavnosti Inštituta za mlekarstvo, potekale predvsem vaje za študente Biotehniške fakultete, opravljala so se diplomska dela, magistrska dela in doktorati. V laboratoriju so potekala tudi prva razvojno raziskovalna dela s področja standardizacije analiznih metod in postopkov.

Že od leta 1996 je Laboratorij imenovan za Nacionalni referenčni laboratorij Mednarodne organizacije za kontrolo proizvodnosti krav - ICAR (International control animal recording) za izvajanje posameznih nalog za potrjevanje rejskega programa v govedoreji.

Dejavnosti IML-PRO tako zajemajo: