Mikrobiologija

 


TUTORSTVO je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Tutorji študenti in tutorji učitelji pomagajo študentom pri razreševanju težav, ki se pojavljajo med študijem.

Kaj lahko pričakujem od tutorjev:

 • nudenje dodatnih informacije in pomoč pri pridobivanju informacij in znanj
 • motiviranje, usmerjanje pri osebnemu in akademskemu razvoju 
 • svetovanje glede študijskih in drugih tematik ter situacij
 • seznanjanje s pravicami in dolžnostmi
 • seznanjanje s postopki in pravili delovanja fakultet in univerze
 • seznanjanje z oblikami študentske organiziranosti ter življenja

Vse z namenom, da študij postane bolj prijazen in da skupaj odstranjujemo težave, ki se pojavijo med študijem in lahko ogrozijo študijsko uspešnost.

Več o tutorstvu si lahko preberete v Tutorskem priročniku UL ali na spletni strani UL, priročniku Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami ter se pridružite skupini za mikrobiologijo na FB. Za pomoč se lahko obrnete na spodaj navedene tutorje učitelje in tutorje študente na Študiju mikrobiologije.

 • , mentor letnika in tutor učitelj za 1. letnik BSc
 • , mentorica letnika in tutorka učiteljica za 2. letnik BSc
 • , mentorica letnika in tutorka učiteljica za 3. letnik BSc
 • , mentor letnika in tutor učitelj za 1. letnik MSc
 • , mentorica letnika in tutorka učiteljica za 2. letnik MSc
 • Klavdija Ceglar, tutorka študentka
 • Eva Jakljevič, tutorka študentka     
 • Ajda Sedlar, tutorka študentka     
 • Urška Dobovišek, tutorka študentka    

Koordinator za tutorstvo: 

 


NAVODILA ZA PRIJAVO MAGISTRSKIH NALOG

 1. Študenti do 15. decembra tekočega študijskega leta poiščete mentorja in se z njim dogovorite za mentoriranje in za okvirni naslov magistrske naloge ali celo samo za področje na katerem boste izvajali magistrsko nalogo.
 2. Izbrani mentorji svoje kandidate za magistrske naloge sporočijo predstojniku svoje katedre. Če je izbrani mentor zunanji (ni iz BF ali MF) mora ime kandidata sporočiti referentki MB Nives Turk ali doc. dr. Tjaši Danevčič (predsednici Komisije 1. in 2. stopnje študija Mikrobiologija).
 3. Predstojniki katedr do 8. 1. 2021 pregledajo naslove in uskladijo med mentorji (če je to potrebno). Pravilo je: 1 mentor ne sme imeti več kot 3 kandidate letno, na posamezni katedri skupaj ne sme biti več kot 9 magistrantov.
 4. Na januarski seji tekočega študijskega leta Komisija 1. in 2. stopnje študija Mikrobiologija in Kolegij študija Mikrobiologija pregledata seznam kandidatov in mentorjev ter ugotovita, če so si vsi študenti izbrali mentorja za mag. nalogo in če vsi izbrani mentorji izpolnjujejo pogoje za mentorja (sodelujejo v študijskem procesu Mikrobiologija in imajo učiteljski naziv - doc. dr., izr. prof., red. prof.).
 5. Če pogoji niso izpolnjeni, kolegij posameznega študenta obvesti, kako zadevo pravilno urediti. 
 6. Če so vsi pogoji izpolnjeni (v večini primerov je tako) študenti skupaj z izbranim mentorjem izpolnijo prijavni obrazec za magistrsko nalogo -> (navodila za prijavo teme mag. naloge v ŠIS-u) in ga podpisanega do 12. 2. 2021 oddajo v referat za 1. in 2. stopnjo MB. Brez prijave teme magistrske naloge ni možen vpis dodatnega leta!
 7. Prijave magistrskih nalog do aprila tekčega študijskega leta obravnava Komisija 1. in 2. stopnje študija Mikrobiologije in Kolegij študija mikrobiologije izda sklepe o potrditvi teme in mentorja.
 8. Vmes študenti magistrsko delo že lahko izvajate (ni problem, če boste v prijavi morali kasneje narediti še kakšen popravek).
 9. Če se izvaja magistrska naloga izven UL (gospodarstvo) je potrebno poskrbeti za sklenitev pogodbe med delovno organizacijo in Biotehniško fakulteto. V študijskem letu 2020/21 se na Študiju mikrobiologija dovoli izvajanje 7 nalog izven UL.

 


POTRJENE TEME MAGISTRSKIH NALOG

*Teme magistrskih nalog za študijsko leto 2020/21 bodo objavljene do aprila 2021, po potrditvi Komisije za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija in Kolegija študija mikrobiologije. 

 


PREGLED MAGISTRSKIH NALOG IN ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študenti mikrobiologije se za tehnični pregled pisnih izdelkov dogovorite v INDOK-u za živilstvo (Lina Burkan Makivić, E: lina.burkan@bf.uni-lj.si, T: 01 320 3705).