Mikrobiologija

 


KOMISIJA ZA 1. IN 2. STOPNJO ŠTUDIJA MIKROBIOLOGIJE

doc. dr. Tjaša Danevčič, predsednica

doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin

doc. dr. Maša Vodovnik

izr. prof. dr. Darja Keše

Luka Mravlje, študent

 

Oddaja vlog in prošenj za komisijo: 

 


TUTORSTVO je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Tutorji študenti in tutorji učitelji pomagajo študentom pri razreševanju težav, ki se pojavljajo med študijem.

Kaj lahko pričakujem od tutorjev:

 • nudenje dodatnih informacije in pomoč pri pridobivanju informacij in znanj
 • motiviranje, usmerjanje pri osebnemu in akademskemu razvoju 
 • svetovanje glede študijskih in drugih tematik ter situacij
 • seznanjanje s pravicami in dolžnostmi
 • seznanjanje s postopki in pravili delovanja fakultet in univerze
 • seznanjanje z oblikami študentske organiziranosti ter življenja

Vse z namenom, da študij postane bolj prijazen in da skupaj odstranjujemo težave, ki se pojavijo med študijem in lahko ogrozijo študijsko uspešnost.

 

KOORDINATOR ZA TUTORSTVO:

 

MENTORJI LETNIKOV IN UČITELJI TUTORJI 2020/21

BSc MB 1. letnik prof. dr. Gorazd Avguštin gorazd.avgustin@bf.uni-lj.si
BSc MB 2. letnik doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin jerneja.ambrozic@bf.uni-lj.si
BSc MB 3. letnik prof. dr. Nina Gunde-Cimerman nina.gunde-cimerman@bf.uni-lj.si
MSc MB 1. letnik prof. dr. David Stopar david.stopar@bf.uni-lj.si
MSc MB 2. letnik prof. dr. Romana Marinšek Logar romana.marinsek@bf.uni-lj.si

 

ŠTUDENTI TUTORJI 2020/21

Klavdija Ceglar 

kc5321@student.uni-lj.si

Eva Jakljevič  

ej9752@student.uni-lj.si

Ajda Sedlar 

as5988@student.uni-lj.si

Urška Dobovišek

ud6067@student.uni-lj.si

 

Več o tutorstvu: 

 


ŠTUDIJSKA IZMENJAVA ERASMUS+

Erasmus+ program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi.

Kontakt: ga. Katarina Rihtaršič, T: 01 320 30 45​, E: international@bf.uni-lj.si

Koordinatorica za študente BSc in MSc MB na izmenjavi: doc. dr. Martina Turk

Več o študijski izmenjavi in mednarodni dejavnosti!

 


NAVODILA ZA PRIJAVO MAGISTRSKIH DEL

 1. Študenti do 15. decembra tekočega študijskega leta poiščete mentorja in se z njim dogovorite za mentoriranje in za okvirni naslov magistrskega dela ali celo samo za področje na katerem boste izvajali magistrsko delo.
 2. Izbrani mentorji svoje kandidate za magistrske naloge sporočijo predstojniku svoje katedre. Če je izbrani mentor zunanji (ni iz BF ali MF) mora ime kandidata sporočiti referentki MB Nives Turk ali doc. dr. Tjaši Danevčič (predsednici Komisije 1. in 2. stopnje študija Mikrobiologija).
 3. Predstojniki katedr do 8. 1. 2021 pregledajo naslove in uskladijo med mentorji (če je to potrebno). Pravilo je: 1 mentor ne sme imeti več kot 3 kandidate letno, na posamezni katedri skupaj ne sme biti več kot 9 magistrantov.
 4. Na januarski seji tekočega študijskega leta Komisija za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija pregleda seznam kandidatov in mentorjev ter ugotovi, če so si vsi študenti izbrali mentorja za mag. nalogo in če vsi izbrani mentorji izpolnjujejo pogoje za mentorja (sodelujejo v študijskem procesu Mikrobiologija in imajo učiteljski naziv - doc. dr., izr. prof., red. prof.).
 5. Če pogoji niso izpolnjeni, Komisija za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija posameznega študenta obvesti, kako zadevo pravilno urediti. 
 6. Če so vsi pogoji izpolnjeni (v večini primerov je tako) študenti skupaj z izbranim mentorjem izpolnijo prijavni obrazec za magistrsko nalogo -> (navodila za prijavo teme mag. naloge v ŠIS-u) in ga podpisanega do 12. 2. 2021 oddajo v referat za 1. in 2. stopnjo MB. Brez prijave teme magistrske naloge ni možen vpis dodatnega leta!
 7. Prijave magistrskih del do aprila tekočega študijskega leta obravnava Komisija za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologije in izda sklep o potrditvi teme in mentorja.
 8. Vmes študenti magistrsko delo že lahko izvajate (ni problem, če boste v prijavi morali kasneje narediti še kakšen popravek).
 9. Če se izvaja magistrsko delo izven UL (gospodarstvo) je potrebno poskrbeti za sklenitev pogodbe med delovno organizacijo in Biotehniško fakulteto. V študijskem letu 2020/21 se na Študiju mikrobiologija dovoli izvajanje 7 nalog izven UL.

 


PREGLED MAGISTRSKIH DEL IN ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študenti mikrobiologije se za tehnični pregled pisnih izdelkov dogovorite v INDOK-u za živilstvo (Lina Burkan Makivić, E: lina.burkan@bf.uni-lj.si, T: 01 320 3705).

Več navodil za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti 

 


NAVODILA ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA

Študenti, ki ste brez statusa in imate za pristop k izpitu opraviti še določene obveznosti pri predmetih, se zaračunava izvedba tistih predmetov, kjer so kontaktne ure v obliki vaj (LV, SV, TD) in seminarjev.

Študenti študijskega programa Mikrobiologija na obrazcu Vloga za pristop k predmetu brez statusa.doc zaprosite Komisijo za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija za prisotnost pri predmetu najkasneje do 1. oktobra.

Več v navodilih

 

Študenti, ki pavzirate več kot dve leti in želite nadaljevati oz. dokončati študij oddate Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi.doc naslovljeno na Komisijo za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija. Sklep je plačljiv po veljavnem ceniku UL za tekoče študijsko leto.