Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Mikrobiologija

 


KOMISIJA ZA  ŠTUDIJ 1. IN 2. STOPNJE ODDELKA ZA MIKROBIOLOGIJO

doc. dr. Tjaša Danevčič, predsednica

doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin

doc. dr. Maša Vodovnik

doc. dr. Neža Čadež

doc. dr. Barbara Šoba Šparl

Luka Mravlje, študent

Nikolaj Mavrek, študent

 

Oddaja vlog in prošenj za komisijo: 

 


TUTORSTVO je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Tutorji študenti in tutorji učitelji pomagajo študentom pri razreševanju težav, ki se pojavljajo med študijem.

Kaj lahko pričakujem od tutorjev:

 • nudenje dodatnih informacije in pomoč pri pridobivanju informacij in znanj
 • motiviranje, usmerjanje pri osebnemu in akademskemu razvoju 
 • svetovanje glede študijskih in drugih tematik ter situacij
 • seznanjanje s pravicami in dolžnostmi
 • seznanjanje s postopki in pravili delovanja fakultet in univerze
 • seznanjanje z oblikami študentske organiziranosti ter življenja

Vse z namenom, da študij postane bolj prijazen in da skupaj odstranjujemo težave, ki se pojavijo med študijem in lahko ogrozijo študijsko uspešnost.

 

KOORDINATOR ZA TUTORSTVO: 

 

MENTORJI LETNIKOV IN UČITELJI TUTORJI 2021/22

BSc MB 1. letnik prof. dr. Gorazd Avguštin gorazd.avgustin@bf.uni-lj.si
BSc MB 2. letnik doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin jerneja.ambrozic@bf.uni-lj.si
BSc MB 3. letnik prof. dr. Nina Gunde-Cimerman nina.gunde-cimerman@bf.uni-lj.si
MSc MB 1. letnik prof. dr. David Stopar david.stopar@bf.uni-lj.si
MSc MB 2. letnik prof. dr. Romana Marinšek Logar romana.marinsek@bf.uni-lj.si

 

ŠTUDENTI TUTORJI 2021/22

Klavdija Ceglar - koordinatorica

kc5321@student.uni-lj.si

Nikolaj Mavrek

nm5862@student.uni-lj.si

Brina Predalič

bp3932@student.uni-lj.si

Nina Puhan

np4770@student.uni-lj.si

Pia Primc  

pp9931@student.uni-lj.si

Laura Balta - za tuje študente

lb2146@student.uni-lj.si

 

 


ŠTUDIJSKA IZMENJAVA ERASMUS+

Erasmus+ program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi.

Kontakt: ga. Katarina Rihtaršič, E: international@bf.uni-lj.si, T: 01 320 3045​

Koordinatorica za študente BSc in MSc MB na izmenjavi: doc. dr. Anna Dragoš

Več o študijski izmenjavi in mednarodni dejavnosti

 


NAVODILA ZA PRIJAVO MAGISTRSKIH DEL

 1. Študenti do konca meseca decembra tekočega študijskega leta poiščete mentorja in se z njim dogovorite za mentoriranje in za okvirni naslov magistrskega dela ali celo samo za področje na katerem boste izvajali magistrsko delo.
 2. Izbrani mentorji svoje kandidate za magistrska dela sporočijo predstojniku svoje katedre. Če je izbrani mentor zunanji (ni iz BF ali MF) mora ime kandidata sporočiti referentki mikrobiologije ga. Nives Turk ali predsednici Komisije 1. in 2. stopnje študija mikrobiologija, doc. dr. Tjaši Danevčič.
 3. Predstojniki kateder do 7. 1. 2022 pregledajo naslove in uskladijo med mentorji (Pravilo je: Mentor ima lahko največ 3 mentorstva/somentorstva letno, na posamezni katedri skupaj ne sme biti več kot 9 magistrantov).
 4. Na januarski seji tekočega študijskega leta Komisija za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija pregleda seznam kandidatov in mentorjev ter ugotovi, če so si vsi študenti izbrali mentorja za magistrsko delo in če vsi izbrani mentorji izpolnjujejo pogoje (sodelujejo v študijskem procesu Mikrobiologija in imajo učiteljski naziv - doc. dr., izr. prof. dr., prof. dr.).
 5. Če pogoji niso izpolnjeni, Komisija za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologija posameznega študenta obvesti, kako zadevo pravilno urediti. 
 6. Če so vsi pogoji izpolnjeni (v večini primerov je tako) študenti skupaj z izbranim mentorjem (in morebitnim somentorjem) pripravijo dokumentacijo prijave teme magistrskega dela -> (postopek prijave teme magistrskega dela) in jo do 18. 2. 2022 oddajo v referat za 1. in 2. stopnjo mikrobiologije. Brez prijave teme magistrskega dela ni možen vpis dodatnega leta!
 7. Prijave magistrskih del do najkasneje aprila tekočega študijskega leta obravnava Komisija za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologije in izda sklep o odobritvi teme in mentorja (ter somentorja).
 8. V vmesnem času študenti magistrsko delo lahko že izvajate (ni problem, če boste v prijavi morali kasneje narediti še kakšen popravek).
 9. V primeru, da se izvaja magistrsko delo izven UL (gospodarstvo) je potrebno poskrbeti za sklenitev pogodbe med delovno organizacijo in Biotehniško fakulteto. 

 


PREGLED MAGISTRSKIH DEL IN ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študenti mikrobiologije se za tehnični pregled pisnih izdelkov dogovorite v INDOK-u za živilstvo: ga. Lina Burkan Makivić, E: lina.burkan@bf.uni-lj.si, T: 01 320 3705).

 


NAVODILA ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA

 


KARIERNI CENTER

Kontakt: ga. Milena Zorić Frantar, E: milena.zoricfrantar@bf.uni-lj.si, T: 01 320 3041

Zaželena je najava svetovanja.

Več o Kariernem centru