Začetek je za vse kandidate ob isti uri, izvajali pa se bodo po sledečem vrstnem redu:

1. Kandidat:  Matej Prezelj

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Konstruiranje lesenega poslovnega objekta s programsko opremo Dietrich

 

2. Kandidat: Martin Kariž

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Zasnova postelje s telovadno opremo

 

3. Kandidat: Jaka Zorec

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Zunanje pohištvo- primer ureditve okolice Oddelka za lesarstvo

 

4. Kandidat: Peter Romih

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:   Celostna analiza vrednostne verige lesene gradnje v Franciji

 

5. Kandidat:  Anže Furlan

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Vrednotenje relevantnih lastnosti lesenih lepljencev po treh letih izpostavitve na prostem