Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

NAGOVOR PRODEKANA

Približno 60 % površine naše prelepe Slovenije je pokrite z gozdom, kar nas uvršča v sam vrh gozdnatosti v Evropi. Slovenija je torej z lesom bogata dežela z izjemno in zelo pestro tradicijo uporabe lesa. 
Les lepoto ponuja skozi številne unikatne teksture in barve. Je topel na dotik, prijetno diši, ima odlične mehanske lastnosti, njegova predelava pa je okolju prijazna. Pri nastajanju lesa se ne sproščajo strupeni plini, med njegovim nastankom se toplogredni plini celo porabljajo ter s tem ugodno vplivajo na zmanjšanje njihovih emisij in na blaženje podnebnih sprememb. 
Danes je uporaba lesa tesno povezana z razvojem naprednih tehnologij, v ospredje prihajajo nove oblike uporabe lesa, od nanotehnologije do biotehnologije. Les pridobiva pomen na številnih področjih. Je surovina za kemično predelavo, nepogrešljiv kot gradbeni material, je kvaliteten in ekološki material za bivalno okolje, pohištvo. Še vedno je nenadomestljiv material v vrhunskih glasbenih instrumentih. 
Oddelek za lesarstvo se ponaša z vrhunsko raziskovalno opremo in globalno prepoznavnim raziskovalno-izobraževalnim kolektivom. Naši profesorji, asistenti in raziskovalci imajo širok nabor znanja, ki je bilo pridobljeno skozi številne projekte, raziskave, študije in aktualno strokovno delo. Široko znanje ter kompetence na področju lesarstva našim zaposlenim omogočajo tudi vključevanje v strateške odločitve pri načrtovanju aktivnosti za izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige.
Tradicionalni načini industrijske proizvodnje se spreminjajo - poteka četrta industrijska revolucija. Inteligentna omrežja so tista, ki prinašajo glavne spremembe, kot so vse večja fleksibilnost, avtomatizacija, robotizacija in predvsem digitalizacija proizvodnih procesov in sistemov, ter s tem večja konkurenčnost panoge.
Za spopadanje s temi izzivi potrebujemo kadre, ki do podrobnosti poznajo in obvladajo les in lesne kompozite, tehnologije njihove predelave in obdelave, konstruiranje in oblikovanje, kot tudi gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. Le strokovnjaki s široko paleto teoretičnih in praktičnih znanj bodo zmogli v praksi učinkovito odgovarjati na spreminjajoče se izzive in z lesom trajnostno gospodariti. 
Pridobitev teh znanj in kompetenc ponujajo naši študijski programi na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Smo edini v Sloveniji, ki ponujamo visokošolsko lesarsko izobraževanje na vseh treh stopnjah – diplomski, magistrski in doktorski študij. Na Oddelku za lesarstvo smo ponosni, da smo do sedaj uspešno izšolali že več kot 2000 diplomantov. Na Oddelku za lesarstvo izobražujemo široko razgledane mlade ljudi, ki bodo soustvarjali novo in trajnostno naravnano gospodarstvo. 

 

Izr. prof. dr.  Maks Merela
Prodekan za področje lesarstva

 


 

PREDSTAVITEV ODDELKA

Les je eden najpomembnejših naravnih virov in za Slovenijo najbolj perspektiven material, saj je to edina obnovljiva surovina, ki je imamo v izobilju. Lesnopredelovalna industrija ima pri nas dolgo in bogato tradicijo ter dobre obete za prihodnost.

LE_MaksMerela_017_6016x3384px

Študij lesarstva omogoča predvsem poglobitev znanj o lesu in lesnih kompozitih ter sodobnih tehnologijah za predelavo in obdelavo lesa, pa tudi obogatitev znanj o konstruiranju in oblikovanju ter gospodarjenju z lesom in lesnimi proizvodi.
Izrazita interdisciplinarna naravnanost študija odpira diplomantom zelo široke zaposlitvene možnosti tako v proizvodnih podjetjih in trgovini kakor tudi v razvojno-raziskovalnih inštitucijah in podjetništvu, kjer nadaljujejo bogato tradicijo obdelave in predelave lesa.

Študij lesarstva se izvaja na Oddelku za lesarstvo.Obsega prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo, prvostopenjski univerzitetni študijski program Lesarstvo in drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstvo. Znanstveni področji lesa in biokompozitov ter ekonomike naravnih virov sta vključeni v interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti.