Začetek je za vse kandidate ob isti uri, izvajali pa se bodo po naslednjem vrstnem redu:

 

1. Kandidat:   Primož Zore

Študijski program:  Univerzitetni študijski program prve stopnje LESARSTVO 

Naslov diplomskega dela:  Površinska obdelava hrastovega lesa s kombiniranjem luženja, lakiranja in oljenja

 

2. Kandidat: Jan Sintič

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Tehnologije izdelave lesenih sodov

 

3. Kandidat:  Jani Škorjanc

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Statične mehanske lastnosti starega konstrukcijskega lesa

 

4. Kandidat:  Anže Zajc

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Raziskava lesa afriških kipov z območja Slonokoščene obale in Malija

 

5. Kandidat:  Martin Capuder

Študijski program:  Magistrski študijski program druge stopnje LESARSTVO

Naslov magistrskega dela:   Določanje mehanskih lastnosti lepilnih spojev

 

6. Kandidatka:  Meta Pivk (hibridno)

Študijski program:  Magistrski študijski program druge stopnje LESARSTVO

Prostor: Predavalnica L3 Oddelka za lesarstvo in https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/maks.merela

Naslov magistrskega dela: Nastajanje lesa vinske trte (Vitis vinifera) na sušnih rastiščih na območju Neaplja v Italliji