Kandidat:  Alexander Simić

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Izdelava lesno plastičnega kompozita z uporabo visoko-frekvenčne stiskalnice