Začetek je za vse kandidate ob isti uri, predstavitve pa bodo potekale po naslednjem vrstnem redu:

 

1. Kandidat:  Matevž Vrhovec

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela:  Analiza požarno zaščitnih premaznih sistemov za notranjo uporabo

 

2. Kandidat:   Blaž Žuran

Študijski program:  Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LESARSKO INŽENIRSTVO

Naslov diplomskega dela  3D tisk kompozitnega materiala iz lignocelulozne biomase in micelija

 

3. Kandidat:  Matjaž Finžgar

Študijski program:   Magistrski študijski program druge stopnje LESARSTVO TRAJNOSTNA RABA LESA

Naslov magistrskega dela:  Visokostorilno rezkanje