Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Naprava za utrujajne materialiv je bila izdelana in zasnovana za preučevanje procesov utrujenosti v lesu in lignoceluloznih materialih (začetek in širjenje razpok, kopičenje škode, zlom itd.). Za preverjanje eksperimentalnih rezultatov uporabljamo programski paket FEM Abaqus za nadaljnje simulacije in analizo.