Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Merjenje hrapavosti površine.