Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Visokozmogljiva tekočinska kromatografija z PAD in IR detektorjem za kvantitativno analizo ekstraktivnih snovi.