Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo lesa

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Tehnologija lesa

Mikrotom WSL je zasnovan za poravnavanje in rezanje dolgih izvrtkov lesa za potrebe anatomije lesa in analizo prirastnih značilnosti (dolžina rezanja je 40 cm).

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Oddelku za lesarstvo (Katedri za tehnologijo lesa), Rožna dolina VIII/34 in je na voljo po predhodnem dogovoru.