Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Katedra:

Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Patologija in zaščita lesa

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na: Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru. 

Namembnost opreme

Žarilno peč uporabljajmo za preizkuse požarnih lastnosti lesa in drugih lignoceluloznih kompozitov. Peč omogoča brezkontaktno gretje iz treh strani spodaj ter levo in desno. Grelci se lahko posamično prosto nastavljajo do temperature 500 °C. Sama peč pa se lahko segreje do 1000 °C. Možno je tudi določiti deleže pepela po zgorevanju na primer za pelete.