Področje uporabe:

Raziskovalna oprema

Tip opreme:

Analiza površin

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Katedra:

Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Patologija in zaščita lesa

Vir financiranja nakupa opreme

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo.

Namembnost opreme

Hiperspektralno kamero je izdelalo podjekte: Clyde Hyperspectral Imaging and Technology Ltd.

Osnovna tehnika hiperspektralnega slikanja (HSI) ustvari prostorski zemljevid spektralnih značilnosti, ki omogoča identifikacijo komponent materialov in njihove prostorske porazdelitve. Zato lahko z uporabo te tehnike poišče predmete, ugotovimo porazdelitev materialov in zazna procesne napake delovanja.

Zato je hiperspektralno slikanje postalo eno ključnih analitičnih orodij v številnih panogah, na primer - ocenjevanje živilskih izdelkov, njihovo preverjanje pristnosti in varnost. Razlog za to je, da so spektralne značilnosti ""prstni odtis"" materiala in del spektralnega slikanja pokaže, kje se ta material nahaja, z ustrezno kalibracijo pa se lahko signal uporabi za določitev koncentracije prisotnega materiala. To je omogočilo razvoj HSI kot hitre in zanesljive tehnike, primerne za objektivno avtomatsko ocenjevanje kakovosti.

Hiperspektralni sistem tvorita dve kameri. Prva kamera (VNIR) beleži odboj svetlobe v območju med 400-1000 nm, medtem ko z drugo kamero (SWIR) beležimo odboj v bližnje in kratkovalovnem infra rdečem območju,  med 1000-2500 nm. Povprečna spektralna ločljivost kamer je 8 nm (VNIR) oziroma (SVNIR), kar omogoča, da lahko kasneje s slikovno analizo določamo posamezne elemente opazovanja in tudi njihova stanja.

Oprema je načrtovana tako, da omogoča slikanje površin velikosti do 1,5 × 1,5 m2. Zato je še posebej primerna za analizo nehomogenih materialov, kot je les. V literaturi je mogoče zaslediti naslednje aplikacije:

-              Določanje porazdelitve gostote lesa

-              Določanje prebojev lepila na furniranih plošah

-              Razporeditev lesnih delcev v WPC kompozitih

-              Rast gliv plesni na premazih, umetniških izdelkih …

-              Spremljanje staranja lesa zaradi vremenskih vplivov …