Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za tehnologijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Stereo mikroskop za opazovanje predmetov pri povečavi 2-100x in dodatno kamero. Skupaj z merilno mizico in računalniskim programom TSAP Win se uporablja za dendrokronološke analize.