Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za tehnologijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Konvencionalna sušilna komora z dvema računalniško ločenima sistemoma za krmiljenje sušenja z regulacijo temperature do 80 ºC in relativno zračno vlago do 100 % ter varialbilnim krmiljenjem hitrosti ventilatorjev za pretok zraka. Kapaciteta sušenja je do 1 m3, kjer je največja dolžina lesa 2 m. Uporablja se za proučevanje lastnosti sušenja lesa.