Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za tehnologijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Prilagojen sušilni kanal za natančno določanje iz izpostavitev ostrine sušenja (temperature, vlažnosti hitrosti kroženja zraka). Možnost povezave za zajem podatkov in drugih merilnih tehnik. Velikost komore je 50 cm × 50 cm × 60 cm.