Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Stroj omogoča preizkušanje mehanskih lastnosti materialov, kot so upogib, tlak, natezna in strižna trdnost, določitev modula elastičnosti in sile loma v območju do 100 kN.