Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Visokofrekvenčna stiskalnica omogoča hladno, toplo in vroče lepljenje do 200 °C, format (600 x 600) mm, debelina do 100 mm, z možnostjo visokofrekvenčnnega lepljenja in ogrevanja.