Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Termične tehnike

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Diferencialni sken. kalorimeter za študije fizikalne in kemijske transformacije materialov s stalnim tlakom (do 100 barov), različnimi reakcijskimi plini; temperature do 700 ° C. Določanje toplotnih lastnosti in spremljanje utrjevanja, modeliranja in kinetike.