Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Termične tehnike

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Naprava za določanje reoloških lastnosti tekočin in trdnih snovi (viskoznost, elastičnost, viskoelastičnost), spremlanje utrjevanja različnih polimerov in lepil, določanje točke steklastiga prehoda. Temperaturno območje 25 - 600 °C.