Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Elektronska vrstična mikroskopija, ki deluje z nizkim, visokim tlakom in tudi v okoljskih pogojih z EDX detektorjem.