Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Komora za termično modifikacijo lesa po postopku Silvapro. Prerez komore je 40 cm × 40 cm, dolžina 80 cm. Največji vakuum: 80%, največja temperatura 300 ° C.