Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Vakuumska tlačna impregnacijska komora za impregnacijo lesa. Premer komore je 20 cm, dolžina 60 cm. Največji vakuum: 96%, največji tlak: 10 barov, največja temperatura 200 ° C.