Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Komore omogočajo inkubacijo različnih materialov med izpostavitvijo glivam pri določeni relativni vlažnosti in temperaturi. (60% do 90% RH) (15 do + 40 ° C).