Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani redno sodeluje z Oddelkom za lesarstvo in biomateriale Fakultete za gozdarstvo in lesarstvo Univerze za življenjske vede Praga. Izmenjava individualnih študentov v okviru programa Erasmus+ je bila povezana predvsem s področjem priprave in obdelave lesa in njegove uporabe v industriji ter izmenjave pedagoških in strokovnih sodelavcev obeh oddelkov.

V letu 2023 sta se oddelka odločila, da se še bolj povežeta in študenti Oddelka za lesarstvo in biomateriale Fakultete za gozdarstvo in lesarstvo Univerze za življenjske vede v Pragi so skupaj s profesorji in strokovnimi sodelavci obiskali Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Osrednji namen obiska je bil predstavitev pedagoškega in raziskovalnega dela na oddelku.

Študentke in študentje so si najprej ogledali Laboratorij za lesne kompozite. Laboratorij je predstavil izr. prof. dr. Sergej Medved. Študentom je na kratko predstavil opremo ter sestavo in lastnosti inovativnih lesno-ploščnih kompozitov narejenih v njihovem laboratoriju. Le-ti lahko predstavljajo zamenjavo komercialno dostopnim ploščam na trgu.

image001.jpg

Študentke in študentje so si nato ogledali Laboratorij Katedre za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov. Prof. dr. Primož Oven je predstavil delo na področju pridobivanja in uporabe nanoceluloze ter ekstraktivov lesa in skorje. Slednji so zaradi svoje biološke aktivnosti še posebej zanimivi na področju prehranskih dopolnil.

20230227_094701.jpg

Nadalje so obiskali Laboratorij za mehansko obdelovalne tehnologije, ki ga je predstavil doc. dr. Miran Merhar. Študentom je kratko opisal delo na področju lesno-obdelovalnih strojev, orodij, mehanike ter prikazal delovanje robota.

Laboratoriju za pohištvo je mag. Tomaž Kušar predstavil delo na področju preizkušanja pohištva in svetovanja v fazi razvoja izdelka. Simulacije mehanskih obremenitev, ki jih v skladu s standardi opravljajo v tem laboratoriju, omogočajo poznavanje prednosti in slabosti testiranega pohištvenega elementa ter omogočajo njegovo izboljšanje.

image006.jpg

V nadaljevanju so si študentke in študenti ogledali Laboratorij za sušenje lesa. Izr. prof. dr. Aleš Straže je prikazal meritve akustičnih lastnosti lesa ter opremo za sušenje lesa.

20230227_110649.jpg

V Laboratoriju za površinsko obdelavo lesa je obiskovalce sprejel prof. dr. Marko Petrič. Predstavil jim je različne površinske zaščite lesa in opremo za testiranje lastnosti površinskih premazov. V nadaljevanju je doc. dr. Sebastian Dahle prikazal enega od načinov zaščite lesa - obdelava s plazmo. 

Študentke in študentje so si nato ogledali Laboratorij za anatomijo lesa, kjer jim je doc. dr. Angela Balzano opisala postopek dendrokronoloških analiz, izdelavo anatomskih preparatov za identifikacijo lesnih vrst in arheološki les.

20230227_113809.jpg

Nazadnje jim je mlada raziskovalka Eli Keržič predstavila Laboratorij za lesne škodljivce, kjer se ukvarjajo z različnimi razlogi za razkroj lesa (glive, lesni insekti, morski škodljivci, UV sevanje, ogenj…) in jih seznanila z okolju prijaznimi rešitvami za zaščito lesa. Doc. dr. Davor Kržišnik je predstavil testirna polja, kjer les izpostavijo zunanjim dejavnikom.

Po končani predstavitvi so si se študentje še enkrat zbrali avli Oddelka za lesarstvo in organizirana so bila individualna srečanja, kjer so se lahko pogovorili z nosilci področij, ki so jih najbolj zanimala.

Drugi dan so študentom organizirali dve strokovni ekskurziji. Dopoldne jih je v podjetju M-Sora Žiri sprejela dr. Barbara Šubic. Navdušeni so bili nad sodobno proizvodnjo stavbnega pohištva ter inovativnostjo podjetja. Popoldne pa jim je demonstracijski objekt - pametno leseno hišo Dom24h podjetja Marles d.o.o. v Limbušu pri Mariboru razkazal g. Janko Trebše. Tudi to je bilo za češke študente posebno doživetje, saj so bili večinoma prvič v sodobni leseni hiši, sodobna vgrajena elektronika s številnimi funkcijami pa je bila seveda še posebej zanimiva.

 IMG_20230228_154922.jpg

Prodekan dr. Maks Merela ocenjuje, da je bilo srečanje izredno pozitivno: »Študentje so spoznali našo opremo in laboratorije ter se seznanili s pedagoškimi procesi. Upam, da smo jih pritegnili in da se jih bo nekaj odločilo tudi za študij v Sloveniji. Z mednarodno ekipo študentov se bodo tudi študenti na oddelku prek timskega dela srečali z drugačnim načinom razmišljanja in dela. To nas bogati in ustvarja nova spoznanja, ideje za reševanje aktualnih vprašanj.«