Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Lesarstvo

NAGOVOR PRODEKANA

Na Oddelku za lesarstvo sem v 34 letih prehodil pot od mladega raziskovalca, asistenta, docenta, do sedaj rednega profesorja in izkušenega raziskovalca. Tako sem lahko spremljal razvoj te osrednje in najpomembnejše pedagoške in raziskovalne institucije na področju lesarstva v Sloveniji, od takrat po moji oceni na povprečnem nivoju, do sedaj svetovno poznane vrhunske akademske izobraževalne in raziskovalne ustanove, ki se ukvarja z lesom in lignoceluloznimi kompoziti.

Imamo lepe nove prostore, del pa jih bo potrebno še prenoviti, odlično raziskovalno opremo, in kar je najpomembnejše, veliko znanja. Število naših študentk in študentov nam omogoča, da lahko pedagoški proces izvajamo v manjših skupinah in se lahko posvetimo prav vsakemu posebej. Ocenjujem, da zato svoje osnovno poslanstvo, to je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje ter znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju lesarstva uspešno izvajamo. Prizadevamo si delati v korist naše države, lesnih podjetij in industrije, večje rabe lesa in s tem omilitve globalnih klimatskih sprememb ter po svojih najboljših močeh prispevamo nova spoznanja v svetovno zakladnico znanja.

Zavedamo se, da si moramo v globaliziranem svetu vsakodnevnih sprememb prizadevati, da bi bili še boljši. Prepričan sem, da bomo kot kolektiv z dobrimi medsebojnimi odnosi, skupaj z našimi mladostne energije polnimi študenti uspeli vztrajati na tej poti.

Prof. dr. Marko Petrič
Prodekan za področje lesarstva

 


 

PREDSTAVITEV ODDELKA

Les je eden najpomembnejših naravnih virov in za Slovenijo najbolj perspektiven material, saj je to edina obnovljiva surovina, ki je imamo v izobilju. Lesnopredelovalna industrija ima pri nas dolgo in bogato tradicijo ter dobre obete za prihodnost.

LE_MaksMerela_017_6016x3384px

Študij lesarstva omogoča predvsem poglobitev znanj o lesu in lesnih kompozitih ter sodobnih tehnologijah za predelavo in obdelavo lesa, pa tudi obogatitev znanj o konstruiranju in oblikovanju ter gospodarjenju z lesom in lesnimi proizvodi.
Izrazita interdisciplinarna naravnanost študija odpira diplomantom zelo široke zaposlitvene možnosti tako v proizvodnih podjetjih in trgovini kakor tudi v razvojno-raziskovalnih inštitucijah in podjetništvu, kjer nadaljujejo bogato tradicijo obdelave in predelave lesa.

Študij lesarstva se izvaja na Oddelku za lesarstvo.Obsega prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo, prvostopenjski univerzitetni študijski program Lesarstvo in drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstvo. Znanstveni področji lesa in biokompozitov ter ekonomike naravnih virov sta vključeni v interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti.