Preklic OSNOVNEGA tečaja za svetovalce za FFS zaradi premajhnega števila prijav.

OBVESTILO O OSNOVNEM TEČAJU ZA SVETOVALCE ZA FFS

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani organizira osnovni tečaj za svetovalce za FFS, ki bo potekal od ponedeljka 18. do petka 22. septembra 2023, na Oddelku za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov:

in po pošti na naslov:  
Katarina KOS

BF, Oddelek za agronomijo
Katedra za fitomedicino,...
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Prijava sestoji iz izpolnjenega obrazca »PRIJAVNICA«. Prijave sprejemamo do vključno 1. septembra 2023

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja!

Cena tečaja:  326 €  + 22% DDV = 397,72 €

Kontaktna oseba: Katarina Kos,               e-pošta: ;

 

Ljubljana, 13.6.2023                                                                     Vodja tečaja
                                                                                          Izr. prof. dr. Franci Aco Celar

Obvestilo
Urnik
Prijavnica