Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

Agronomska fakulteta v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1947. S priključevanjem drugih smeri je leta 1960 nastala Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo pa je postal eden od njenih šestih oddelkov.

Na Oddelku za agronomijo poteka izobraževanje študentov na dodiplomski (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) in podiplomski ravni (magistrski in doktorski študij) (predstavitvena brošura študija). Pedagoško delo se uspešno povezuje in nadgrajuje s temeljnim in uporabnim raziskovalnim delom. Področje, ki ga obvladujemo na Oddelku za agronomijo je izjemno široko in raznoliko, saj zajema vse vidike rastlinske pridelave, ki omogočajo gospodarno pridelavo zdrave hrane: sodobne tehnologije v sadjarstvu, vrtnarstvu, poljedelstvu, vinogradništvu, pridelavi okrasnih in zdravilnih rastlin, travništvu in pašništvu, obenem pa zajema tudi s tem neposredno povezano urejanje kmetijskega prostora, gospodarjenje v kmetijstvu, razvoj podeželja in nenazadnje varstvo okolja. Kolektiv Oddelka za agronomijo šteje 110 članov, od tega 45 habilitiranih profesorjev, docentov in asistentov, ki se ukvarjajo s poučevanjem približno 300 študentov na prvostopenjskih in 100 študentov na drugostopenjskih študijskih programih, obenem pa so vpeti tudi v raziskovalno delo. Na Oddelku za agronomijo je zaposlenih tudi 20 raziskovalcev in 10 do 15 mladih raziskovalcev, ki se intenzivno ukvarjajo tako s poglobljenim temeljnim raziskovalnim delom kot tudi s prenosom znanstveno-raziskovalnih dosežkov v kmetijsko prakso, obenem pa sodelujejo tudi pri delu s študenti. Tako se pedagoško in raziskovalno delo prepletata in dopolnjujeta, kar omogoča boljše poučevanje ter aktivno vključevanje študentov.

agronomija-predstavitev
Pedagoški, raziskovalni in strokovni sodelavci ter tehnični kader so glede na področje dela organizirani v 6 katedrah, ki vodijo zlasti pedagoško in strokovno delo. Raziskovalno delo poteka v okviru treh velikih programskih in 15 raziskovalnih skupin. Podpora delu raziskovalcev in učiteljev so tehnična služba, INDOK in knjižnica ter pisarna oddelka.

Raziskovalno delo ter tudi terenske, laboratorijske vaje in praktični pouk potekajo tudi v naših posebnih enotah: Laboratorijsko polje in Razvojno raziskovalni center za proučevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin v Ljubljani, Poskusno polje za lupinarje v Mariboru, Hortikulturni center BF v Orehovljah in Ampelografski vrt v Kromberku pri Novi Gorici.

Za izvedbo predavanj, vaj in praktičnega dela imamo sodobno opremljene predavalnice, vajalnice, laboratorije, mikroskopirnico, računalniško učilnico in posebne enote s poskusnimi polji in nasadi. Študentom je na voljo knjižnica s čitalnico in INDOK center, bogat knjižni fond je na razpolago tudi v področnih knjižnicah kateder.

Spominski zbornik ob 70-letnici Oddelka za agronomijo