Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

  • Ker usposabljamo strokovnjake v kmetijstvu, ki bodo znali interdisciplinarno povezatinaravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine za delo na področju trajnostnega razvoja, trajnostnega upravljanja kmetijskega prostora ter pridelave varne in funkcionalne hrane,
  • ker proučujemo vse vidike rastlinske pridelave: sodobne tehnologije, ki omogočajo gospodarno pridelavo zdrave in varne hrane v hortikulturi in poljedelstvu, zajema pa tudi urejanje kmetijskega prostora, gospodarjenje v kmetijstvu, razvoj podeželja ter varstvo okolja,
  • ker se lahko zaposlite v kmetijski rastlinski pridelavi, na trgu in v storitvenih dejavnostih, v javnem sektorju ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci, na ministrstvu, inšpekcijskih službah ali kot referenti na občinah in upravnih enotah, na področju razvoja podeželja in varstva okolja. Več kot 3600 diplomantov, ki krojijo slovensko, evropsko in svetovno kmetijstvo.