Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

V petek, 17. februarja 2023, bo prvo srečanje ob 10. uri, drugo srečanje ob 15. uriv soboto, 18. februarja 2023, pa bo sledilo še tretje srečanje ob 10. uri.

Vsa srečanja bodo potekala hibridno v predavalnici A4 (Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana). V predavalnici bodo potekale predstavitve, ki bodo ponudile uporabne informacije glede študija in priložnost, da se srečate s predstavniki in študenti oddelkov in študijev na Biotehniški fakulteti.

Udeležba prek spleta je za Kmetijstvo – agronomija in hortikultura (VS) in Kmetijstvo – agronomija (UN) na enotni povezavi
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/Informativni-agronomija


Vpisni pogoji

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Kmetijstvo - agronomija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, farmacevtski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi

Veseli bomo vašega obiska.

Teden odprtih predavalnic BF
 

Brošura o študiju na Oddelku za agronomijo

Letak o študiju na Oddelku za agronomijo
 

 

 

 

 

 


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA SE PREDSTAVI