Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

Organizator praktičnega usposabljanja:
Greta Sorta, univ. dipl. inž. agr.
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
1. nadstropje soba 130 (125 tajništvo oddelka);
T: +386 1 320 31 02 (le v času uradnih ur)
E: 
Uradne ure za študente: torek in sreda od 9. do 12. ure

Hortikulturni center Biotehniške fakultete (HCBF)
Orehovlje 1h, 5291 Miren 
T: +386 5 993 89 15

Študent mora voditi dnevnik praktičnega usposabljanja (obrazec Dnevnik_PU), v katerega urejeno in čitljivo vpisuje zahtevane podatke. Inštruktor praktičnega usposabljanja dnevnik ob koncu dneva ali po zaključenem usposabljanju za predmetno področje pregleda in podpiše. Dnevnik praktičnega usposabljanja in Vsebino praktičnega usposabljanja (napisano na eni strani) študent odda v nabiralnik za praktično usposabljanje (pred tajništvom Oddelka za agronomijo). Vse obveznosti morajo biti opravljene in oddane pred razpisanim rokom v VIS na katerega se študent prijavlja.

1. Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja
2. Razpoložljive ure praktičnega usposabljanja po področjih z imeni inštruktorjev
3. Načrt praktičnega usposabljanja za posamezna področja
4. Obrazci:
a) Dnevnik praktičnega usposabljanja - Dnevnik_PU
b) Vsebina praktičnega usposabljanja - Vsebina_PU
c) Knjiga praktičnega usposabljanja - Knjiga_PU         KPU excel