V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani organizira osnovni tečaj za izvajalce ukrepov varstva rastlin, ki bo potekal od 28.11.2023 do 16.1.2024, na Oddelku za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Tečaj je zaprtega tipa in je namenjen študentom na MSc študiju (20 ur predavanj in 10 ur vaj - seminarji)!

Tečaj je brezplačen.

Prijava sestoji iz izpolnjenega obrazca »PRIJAVNICA«.


Prijavnico sprejemamo po elektronski pošti na naslov:

in po pošti na naslov:    
Katarina KOS
BF, Oddelek za agronomijo
Katedra za fitomedicino,...
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Katarina Kos, telefon: 01/320-3224


Ljubljana, 15.11.2023

Vodja tečaja
Izr. prof. dr. Franci Aco Celar

 

Obvestilo
Izvedbeni načrt
Prijavnica