slider_MSc informativni dan.jpg

Informativni dan za magistrske študijske programe 2. stopnje biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za vpis v študijskem letu 2023/24 bo potekal v torek, 13. junija 2023, ob 14. uri v živo v predavalnici prof. dr. Janeza Hribarja (Jamnikarjeva 101, Ljubljana) z možnostjo spremljanja na daljavo na navedeni povezavi.

Po skupnem uvodnem delu bodo ob 14.30 in ob 15.30 predstavljeni posamezni študijski programi na spodaj navedenih spletnih povezavah ali na navedenih lokacijah v primeru izvedbe v živo.


Agronomija, Oddelek za agronomijo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), predavalnica A4 in na povezavi.

Biološko izobraževanje, dekanat BF (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja in na povezavi.

Biotehnologija, Oddelek za živilstvo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), predavalnica Ž3.

Ekologija in biodiverziteta, dekanat BF (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja in na povezavi.

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Oddelek za gozdarstvo (Večna pot 83, Ljubljana), predavalnica G6 in na povezavi. (tudi uvodni del)

Hortikultura, Oddelek za agronomijo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), predavalnica A4 in na povezavi.

Krajinska arhitektura, Oddelek za krajinsko arhitekturo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), Predavalnica 2.

Lesarstvo, Oddelek za lesarstvo (Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana), sejna soba in na povezavi.

Mikrobiologija, Oddelek za živilstvo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), predavalnica Ž4 in na povezavi. Posebna predstavitev predmetov na študiju 2. stopnje Mikrobiologija pa bo potekala tudi 19.6.2023 ob 16. uri na povezavi.

Molekulska in funkcionalna biologija, dekanat BF (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja in na povezavi

Prehrana, Oddelek za živilstvo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), sejna soba živilstva. 

Znanost o živalih, na povezavi.

Živilstvo, Oddelek za živilstvo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), sejna soba živilstva.

Ekonomika naravnih virov, na povezavi.

Uporabna statistika (interdisciplinarni študijski program) Oddelek za agronomijo (Jamnikarjeva 101, Ljubljana), predavalnica A7 in na povezavi.

Splošne informacije o vpisu

Rok za prijavo
Na podlagi Razpisa za vpis (na povezavi) je zadnji rok za prijavo 1. september 2023, na študijski program Uporabna statistika pa 18. avgust 2023.
Prijava v 2. prijavnem roku v času od 25. do 26. septembra 2023 bo mogoča le v primeru nezasedenih mest. 

 
Prijava v portal eVŠ
Prijava v akreditirane študijske programe 2. stopnje poteka izključno v spletni aplikaciji eVŠ (visokošolski informacijski sistem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) na povezavi. Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis za študente izven Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se doda prijavi v eVŠ na povezavi.
 
Izpolnjevanje pogojev za vpis
Kandidat lahko odda prijavo za vpis preden izpolni vse pogoje za vpis na želeni študijski program. Pogoje za vpis pa mora izpolniti najkasneje do srede, 20. septembra 2023 (Za študijski program Uporabna statistika 8. september 2023).
 
Vzporedni vpis 
Informacije o možnostih vzporednega vpisa in vpisa po merilih za prehode na 2. stopnji so v razpisu. 
 
Tuje listine dodiplomskega izobraževanja
Informacije za kandidate s tujimi listinami dodiplomskega izobraževanja na povezavi.