Posvet MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je finaliste natečaja predstavilo na okrogli mizi v ponedeljek, 22. avgusta 2022, na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA. Namen okrogle mize je, da nosilci projektov ob sproščenem klepetu na kratko predstavijo izkušnje izvedbe projekta. Namen natečaja pa je povečanje prepoznavnosti politike razvoja podeželja k dolgoročni viziji podeželja ter spodbuditi izmenjavo znanja in mreženje med zainteresiranimi deležniki na podeželju. 

V kategoriji »digitalna prihodnost« je bil izbran en projekt, v kategoriji »socialno vključujoča prihodnost« pa dva projekta. 

V kategoriji »zelena prihodnost« so bil izbrani trije projekti, med njimi tudi projekt Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA), ki ga je predstavila Špela Železnikar: »Projekt prispeva k trajnostni rabi vode in pametnem namakanju. S tem posredno vpliva na blaženje posledic  podnebnih sprememb ter vpliva na količino in kakovost rastlinske pridelave.« Projekt je v prakso uvedel Sistem za Podporo Odločanju o Namakanju (SPON), s pomočjo katerega kmetje dobijo informacijo o količini ter času namakanja za optimalno preskrbo tal z vodo za izbrano namakano kulturo. 

V kategoriji »odporna prihodnost« sta bila izbrana dva projekta, tudi projekt Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja (BONITA), ki je potekal na Biotehniški fakulteti. Projekt je predstavila izr. prof. dr. Jerneja Jakopič: »V projektu gre za povezovanje raziskovalcev, svetovalcev in pridelovalcev pri uvajanju nove klubske sorte jabolk, odporne na jablanov škrlup. V okviru projekta podrobneje raziskujejo tehnologijo pridelave sorte »Bonita«, njeno skladiščenje in trženje. Projekt se v letu 2022 zaključuje

Oba projekta sta s svojo vsebino in raziskavami odgovorila na dva aktualna problema, PRVI na učinkovitost ter izboljšave namakalnih sistemov ter obstoječih praks ter iskanje odgovorov na podnebne spremembe za še naprej učiknovito pridelavo kmetijskih kultur, DRUGI pa na izboljšanje položaja pridelovalcev, z novo klubsko sorto jabolk, ki so odporne na jablanov škrlup ter z enotnim načinom trženja in embalaže.