Udeleženci

V uvodnem delu posveta je dr. Andreja Sušnik z Agencije republike Slovenije za okolje predstavila vpliv podnebnih sprememb na vodno bilanco v Sloveniji. Poleg ekstremnih vremenskih pojavov je izpostavila tudi: »Dejstvo je, da zaradi podnebnih sprememb, tudi zaradi dviga temperature, v Slovenijo vedno več ekstremnih vremenskih pojavov. Leto 2022 je še posebej kritično, ker so zaradi suše prizadeti vsi vodni viri, tudi podzemna voda je že na kritični meji.« Pojasnila je, da to zahteva oblikovanje družbena dogovora o rabi vode, ki bo določal prioritete oziroma dejavnosti, ki bodo imele prednosti pri uporabi vodnih virov.

Marina

Prof. dr. Marina Pintar se je pri predstavitvi strokovno pravilnega namakanja osredotočila na predstavitev osnovnih zakonitosti skozi najpogostejše napake: »Pri namakanju kmetijskih kultur je bistven podatek o vsebnosti vode v tleh in da v tla dovajamo samo toliko vode, kolikor jo potrebuje kultura in lahko zadržijo tla. Pomembno je tudi, z vidika racionalizacije porabe vode, da se, kjer je to mogoče, odločamo za kapljično namakanje, pri katerem so najmanjše izgube vode in najmanjša poraba energije

Sledila je predstavitev Sistema za podporo odločanju o namakanju – SPON, ki je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt in nadgrajen v okviru projektov CRP TriN in EIP Pro-pridelava. Kmetje vključeni v sistem so z delovanjem sistema zelo zadovoljni, ob enako uspešni rastlinski pridelavi namakajo pogosteje z manjšimi količinami vode. 

Zelo pomembno področje namakanja v prihodnosti je v predavanju z naslovom »Primernost vodnih virov« osvetlila dr. Rozalija Cvejič, ki je izpostavila: »V tujini, predvsem v mediteranskih deželah, je očiščena odpadna voda že tradicionalni vodni vir za namakanje. V Sloveniji je treba za ta, dodatni vodni vir zagotoviti ustrezno čiščenje vode in vzpostaviti sistem zaupanja pridelovalcev in potrošnikov.« Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani v sodelovanju s partnerskimi institucijami opravlja raziskave na KČN Ajdovščina v Demo centru zelenih tehnologij čiščenja na temo varne uporabe prečiščene odpadne vode za namakanje.

Sledili sta že predstavitvi dveh pomembnih področij za uspešno namakanja, namakanje do kakovostnega pridelka zelenjave in zakonodajni okvir uredbe namakanja

V razpravi so bili razpravljavci kritični do trenutnega sistema namakanja v Sloveniji, kjer vidijo izzive predvsem v izredno kompleksni zakonodaji.