Okrogla miza

Sadjarski posvet se je začel z pozdravom dr. Vesne Miličić, sekretarka Združenja za sadjarstvo pri GZS Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij in nagovorom Branka Ravnika državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije. 

Nato je dr. Vesna Miličić predstavila stanje in napoved pridelka jabolk in hrušk v letu 2022

Okrogla miza

Sledila je okrogla miza z naslovom »Prihodnost slovenskega sadjarstva – ali bomo sploh lahko še pridelovali sadje?« na kateri je tudi kot strokovna predstavnica Združenja za sadjarstvo pri GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij sodelovala prof. dr. Metka Hudina, ki je izpostavila predvsem posledice prepovedi uporabe pesticidov na občutljivih območjih: »Sadjarji že vse od leta 1991, ko smo kot prva kmetijska panoga začeli z integrirano pridelavo sadja, zmanjšujemo uporabo pesticidov z večjim tveganjem. Nekaj let kasneje smo začeli z ekološko pridelavo sadja
Prof. dr. Metka Hudina je v svoje nagovoru naštela tudi ukrepe, ki jih sadjarji izvajajo v nasadih za povečanje biodiverzitete z gnezdilnicami, valilnicami, skalnjaki, hoteli za opraševalce, drogovi za ptice ujede in drugo. V nasadih se uporabljajo herbicidi le v pasu, ki je manjši od 1/3 celotne površine in še to večinoma 1 x letno, vmesni prostor pa je zatravljen in omogoča domovanje številnim organizmom. V nasadih sadjarji ohranjajo naravne sovražnike in z njimi zmanjšujejo populacije škodljivcev, npr. roparske pršice, tančičarice. Posledica tega ukrepa je, da v nasadih že od leta 2016 nimajo rdeče sadne pršice.
Prof. dr. Metka Hudina je tudi opozorila: »Sadjarji smo posebej pozorni na dogajanje v nasadih, zato se poslužujemo bioloških in biotičnih metod varstva pred boleznim in škodljivci. Hkrati pa sadnim rastlinam pomagamo s sredstvi za krepitev rastlin, da so te manj občutljive na bolezni in škodljivce ter uporabljamo sredstva proti boleznim in škodljivcem, ki niso vključene v skupino pesticidov (ekstrakti citrusov, čilija…).« 

Na okrogli mizi so sodelovali še Franc Bogovič, EU poslanec, dr. Katja Bidovec, UVHVVR, Sektor za FFS, Branko Zupančič, podpredsednik GIZ fitofarmacije, dr. Blaž Germšek, KIS, vodja centra za raziskave in poskusništvo Jablje, dr. Metka Hudina, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, strokovna predstavnica Združenja za sadjarstvo pri GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri ZSPM in mlada sadjarka. Razpravo okrogle mize je povezovala Katja Kresse, GIZ fitofarmacije

Po zaključenem Sadjarskem posvetu 2022 je sledilo druženje na razstavnem prostoru GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetjih.