naslovnica2

 

Knjiga Očarljivi poskusi z rastlinami je prejela znak za kakovost zlata hruška, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana v partnerstvu z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije tistim mladinskim knjigam, ki po vsebini in izvedbi izstopajo in se uvrstijo med odlične izdaje leta. 

V knjigi Očarljivi poskusi z rastlinami je zbranih 25 najbolj priljubljenih poskusov, ki so jih v letih 2012–2019 na dnevih očarljivih rastlin izvajali osnovnošolci. Ker je organizacijo dogodka dve leti zapored preprečevala pandemija bolezni covid-19, so se organizatorji odločili, da vsakoletno najbolj obiskani del dneva očarljivih rastlin predstavijo v knjigi. 

 

Kazalo

Prof. dr. Dominik Vodnik, s Katedre za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko z Oddelka za agronomijo je v knjigi opisal poskusa »Ponazorimo mehansko stabilnost rastlin« in »Spoznajmo lastnosti toka vode po rastlini«. 

Izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce in mlada raziskovalka asist. Katarina Šoln, s Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin Oddelka za biologijo sta opisali poskus z naslovom »Opazujmo barvite strukture v celicah«.

Raziskovalka Katja Malovrh z Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani je predstavila poskus z naslovom »Razkrijmo skrito mavrico barv zelenih rastlin«.

Prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš, doc. dr. Paula Pongrac in mladi raziskovalec asist. Jure Mravlje, s Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin Oddelka za biologijo, so v knjižici opisali poskus »Opazujmo skrivnostno sožitje v podzemlju«. 

Doc. dr. Davor Kržišnik, s Katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa in Luka Krže, s Katedre za tehnologijo lesa Oddelka za lesarstvo sta opisala poskusa »Primerjajmo trdoto lesa različnih vrst dreves« in »Določimo gostoto lesa s pomočjo plovnosti«.

Doc. dr. Darja Kocjan Ačko in doc. dr. Marko Flajšman s Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo Oddelka za agronomijo sta opisala poskus z naslovom »Spoznajmo tritikalo, dve žiti v enem«.

Doc. dr. Mateja Kregar Tršar in asist. Manca Krošelj, obe s Katedre za krajinsko planiranje in oblikovanje Oddelka za krajinsko arhitekturo pa sta opisali poskus z naslovom »Izdelajmo naravi prijazen papir«.


Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani na 10. dnevu očarljivih rastlin

960,480,5,1141902_STA_Anže Malovrh
fotografija: Anže Malovrh/STA

Dan očarljivih rastlin (ang. Plant Fascination Day) po celem svetu obeležujemo 18. maja in z njim javnost ozaveščamo o pomenu znanosti o rastlinah in s tem o pomenu rastlin za življenje na našem planetu. V Sloveniji dogodek koordinirajo Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskavami rastlin. Dopoldan obiščejo dogodek osnovnošolcev iz cele Slovenije, popoldan pa tudi individualni obiskovalci. V letu 2022 so bile rastline, njihov pomen in z njimi povezane raziskave predstavljene na 30 stojnicah različnih fakultet, inštitutov in društev.

Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani vsako leto z različnimi aktivnostmi sodeluje na dnevu očarljivih rastlin, saj so rastline na fakulteti pomemben del raziskovanja in pedagoškega procesa na različnih oddelkih in raziskovalnih skupinah, vse od bazičnih raziskav s področja biologije rastlin (botanika, fiziologija in ekologija) do aplikativnega pomena rastlin za človekove potrebe, od rastlinske pridelave (agronomija in hortikultura) do prehranske in lesarske industrije, kakor okoljskega načrtovanja. 

Izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce, vodja Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, ki je bila v preteklosti tudi že glavna organizatorka tega dogodka je povedala: »Prenos znanja je ena izmed ključnih nalog Univerze v Ljubljani, ne le našim »prvim odjemalcem« študentom, ampak je pomembno tudi, da se vključujemo v akcije, ki so namenjene splošni javnosti – v tem konkretnem primeru delo z osnovnošolsko mladino in osveščanje o pomenu rastlin. Prav je, da imamo kontinuirano predstavljanje te problematike in njihovih zanimivosti. Zato tudi ta izraz fascinacije nad rastlinami, ki so temelj življenja na našem planetu in so povezane z vsemi ostalimi organizmi. Trudimo se, da osveščamo in krepimo zavest otrok in učiteljev o pomenu rastlin za naš planet.« 

Zaposleni in študenti Biotehniške fakultete so se na 10. dnevu očarljivih rastlin v letu 2022 predstavili na 11 stojnicah. 

agr3
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za agronomijo je na 4 stojnicah pripravil različne delavnice in predstavitve in sicer s tematikami »O pomenu turgorja za delovanje rastlin«, »Rudarjenje mineralnih hranil«, »Tritikala – dve žiti v enem« in »Sveža zelenjava iz hidroponskega sistema«. 

bio2
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za biologijo je na 3 stojnicah pripravil različne delavnice in predstavitve. Katedra za ekologijo in varstvo okolja je obiskovalcem predstavila stojnico z naslovom »Sestavili bomo enostavno mokrišče«, Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin pa je na dveh stojnicah predstavila »Očarljiva vlakna« ter »Sožitje rastlin in mikrobov«. 

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je na stojnici predstavil »Ključ do dreves«. 

les
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Oddelek za lesarstvo je na stojnici predstavil »Očarljivi les«. 

ka
fotografija: Aleš Kladnik/BF

Na stojnici Oddelka za krajinsko arhitekturo z naslovom »Miniaturni vrtovi«, pa so si obiskovalci lahko izdelali svoje lastne mini rastlinske nasade. 

Z Oddelka za živilstvo je Katedra za tehnologije rastlin živilskega izvora in vino predstavila stojnico, ki so jo poimenovali »Energija in hranila iz rastlinskih živil«.