sprejem_brucev.jpg

 

Sprejem študentov novincev oziroma brucev na Biotehniški fakulteti bo potekal v ponedeljek, 3. oktobra 2022, v Dvorani prof. dr. Janeza Hribarja v stavbi dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljuvljani (prva stavba, pritličje), na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani po navedenem razporedu: 

ob 9.00 uri: 

- univerzitetni študijski programi 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Krajinska arhitektura

- visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura, Kmetijstvo – živinoreja, Gozdarstvo    

ob 10.00 uri: 

- univerzitetni študijski programi 1. stopnje Biologija, Biotehnologija, Mikrobiologija, Lesarstvo, Živilstvo in prehrana     

- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Lesarsko inženirstvo

Po končanem protokolarnem delu se bo seznanitev za študente z vsemi aktualnimi informacijami odvijala na oddelkih.     

 

Sprejem študentov novincev oziroma brucev na Univerzi v Ljubljani pa bo potekal v okviru tradicionalne prireditve Pozdrav brucem 2022, ki bo prav tako v ponedeljek, 3. oktobra 2022, med 16. in 20. uro na Kongresnem trgu.

 

Začetek predavanj

Začetek predavanj za študente 1. letnikov 1. stopnje je v torek, 4. oktobra 2022, za ostale študente pa se pedagoški proces prične v ponedeljek, 3. oktobra 2022, po urniku, ki je objavljen na spletni povezavi.