UL22_srcnaUL_1640x720

Kako se zbirajo sredstva za študente v finančni stiski?

Sredstva za študente v finančni stiski se zbirajo s SMS sporočili, na številki 1919 se ključno besedo SRCNAUL5 prispeva 5 evrov, s ključno besedo SRCNAUL10 pa 10 evrov ali s pomočjo donacij z nakazilom na transakcijski račun ZPMS ali s sklenitvijo donatorske pogodbe. Za pogodbo o doniranju denarnih sredstev za dobrodelno akcijo ZPMS in Univerze v Ljubljani - Srčna UL nam pišite na

 

UL22_srcnaUL_poziv_1200x630

 

Razpis Srčna UL 3 za študente Univerze v Ljubljani v finančni stiski

Razpis Srčna UL 3 je namenjen študentom Univerze v Ljubljani, ki so se znašli v finančni stiski.

Rok za prijavo je sreda, 30. november 2022.

Kdo se lahko prijavi na razpis Srčna UL 3?

Za pomoč v okviru razpisa Srčna UL 3 za študente Univerze v Ljubljani v finančni stiski se lahko prijavijo študenti Univerze v Ljubljani, z veljavnim statusom študenta v študijskem letu 2022/2023, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev

 • so mlajši od 26 let in nimajo staršev oziroma skrbnikov ter so brez osnovnih sredstev za preživljanje,
 • so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki pa jih glede na višino minimalnega dohodka na družinskega člana ne morejo vzdrževati,
 • so starejši od 26 let, njihovi dohodki pa so prenizki za osnovno preživetje njih samih oziroma njihovih vzdrževanih družinskih članov,

        ter

 • v Republiki Sloveniji ne opravljajo študijske mobilnosti,
 • niso prijavljeni na razpis Srčna UL 4 Ukrajina.

Razpisna dokumentacija: razpis SRČNA UL 3 in prijavni obrazec SRČNA UL 3

 

Razpis Srčna UL 4 Ukrajina za študente Univerze v Ljubljani v finančni stiski zaradi ukrajinske krize

Razpis Srčna UL 4 Ukrajina je namenjen študentom Univerze v Ljubljani, ki so se znašli v stiski zaradi ukrajinske krize.

Rok za prijavo je sreda, 30. november 2022.

Kdo se lahko prijavi na razpis Srčna UL 4?

Za pomoč v okviru razpisa Srčna UL 4 Ukrajina se lahko prijavijo študenti Univerze v Ljubljani, z veljavnim statusom študenta v študijskem letu 2022/2023, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: 

 • so mlajši od 26 let in nimajo staršev oziroma skrbnikov ter so brez osnovnih sredstev za preživljanje,
 • so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki pa jih glede na višino minimalnega dohodka na družinskega člana ne morejo vzdrževati,
 • so starejši od 26 let, njihovi dohodki pa so prenizki za osnovno preživetje njih samih oziroma njihovih vzdrževanih družinskih članov,

       ter

 • imajo ukrajinsko državljanstvo,
 • so ogroženi zaradi krize v Ukrajini,
 • niso prijavljeni na razpis Srčna UL 3.

Razpisna dokumentacija: razpis SRČNA UL 4 in prijavni obrazec SRČNA UL 4

 

Pomoč lahko vsebuje sofinanciranje:

 • najemnine in bivanjskih stroškov (celotno ali delno poplačilo stroška);
 • nakupa živil in obleke;
 • študijskega materiala (celotno ali delno poplačilo računa);
 • študiju namenjene računalniške opreme (celotno ali delno poplačilo računa).

 

Več informacij, tako za donatorje kot za študentke in študente v finančni stiski, je na voljo na spletni strani srcna.uni-lj.si.