BOR_4495_rez
Fotografija: Bor Slana

V Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je potekala svečana razglasitev 61 novih rednih profesoric in rednih profesorjev za leto 2022 z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Nazive je podelil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič. Razglasitev so s kulturnim program obogatili Akademski pevski zbor UL Tone Tomšič ter študenta Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani Peter Grdadolnik in Mario Kurtjak.

Franc Aco Celarc_ BOR Slana_2
Fotografija: Bor Slana

Med prejemniki je bil naziva redni profesor je bil prof. dr. Franci Aco Celar, ki deluje v okviru Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo Oddelka za agronomijo in je naziv rednega profesorja prejel za področje varstvo rastlin. V obrazloživa je bilo zapisano, da prof. dr. Franci Aco Celar raziskovalno in pedagoško deluje na Oddelku za agronomijo in Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2012 prejel nagrado za najboljšega pedagoškega delavca. Glavna področja njegovega pedagoškega in raziskovalnega dela so rastlinske bolezni in škodljivci ter možnosti njihovega zatiranja s biotičnimi agensi. Razvija tudi aplikativne metode za biotično zatiranje škodljivih organizmov z entomopatogeni in antagonističnimi mikroorganizmi.

Gorazd Ubrančič_BOR Slana_2
Fotografija: Bor Slana

Prof. dr. Gorazd Urbanič je naziv rednega profesorja prejel za področje ekologija. V obrazložitvi je bilo zapisano, da brska po zgodbah sobivanja človeka z naravo. Pri svojem delu preučuje raznoliko paleto vodnih organizmov v njihovih naravnih in antropogeno spremenjenih okoljih. Odkriva povezave, ki so pomembne za izzive trajnostnega upravljanja voda. Navdih, ki mu ga daje narava, vpleta v iskanje rešitev za dobro stanje voda in človekovo dobrobit. Njegovo dolgoletno mednarodno sodelovanje pri implementaciji skupne evropske strategije za vode daje njegovemu delu dodaten pomen.

Lea Pogačnik_BOR Slana_0
Fotografija: Bor Slana

Med prejemnicami naziva je tudi prof. dr. Lea Pogačnik da Silva, ki deluje v okviru Katedre za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo. V obrazložitvi je bilo zapisano, da se je prof. dr. Lea Pogačnik da Silva po doktoratu na Institutu »Jožef Stefan« leta 2001 zaposlila na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete. Njeno raziskovalno delo obsega kemijsko in biološko karakterizacijo rastlinskih ekstraktov ter razvoj in uporabo analitskih metod za proučevanje le-teh. Poučuje na različnih študijskih programih, sodeluje v raziskovalnih projektih in različnih komisijah Biotehniške fakultete ter s številnimi priznanimi tujimi Univerzami.

Tatjana Pirman_BOR Slana_3
Fotografija: Bor Slana

Prof. dr. Tatjana Pirman, ki je bila v letu 2022 izvoljena za prodekanjo za področje zootehnike in deluje v okviru Katedre za prehrano Oddelka za zootehniko, je naziv redna profesorica prejela za področje prehrane. V obrazložitvi je bilo zapisano, da je doktorirala leta 2000 na Univerzi Blaise Pascal, Clermond Ferrand, Francija in na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani,. Leta 2015 je bila izvoljena v naziv izredna profesorica za področje prehrane. Znanstveni dosežki sodijo na področje prehrane in nazdravje prebavil pri živalih. Del raziskovalnega časa posveča raziskavam na laboratorijskih živalih, tudi kot modelnih živalih za ljudi, čemur je bilo namenjeno tri mesečno gostovanje v letu 2019 na Inštitutu Ruđer Bošković v Zagrebu.

1T8A1368
Fotorgafija: Željko Stevanić / IFP

Prejemnikom je na svečani razglasitvi čestitala prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je ob tem povedala: »Biotehniška fakulteta deluje na številnih področjih povezanih z vedami o naravi in življenju, bigospodarstvu in varstvu okolja. Štirje novi redni profesorji, ki so nazive prejeli danes na slavnostno podelitvi, s svojim znanstveno-raziskovalnim delom bogatijo zakladnico znanja Biotehniške fakultete, s svojim pedagoškim delom in zgledom pa prenašajo znanje mlajšim generacijam.«