Vse zainteresirane za vpis na Biotehniško fakulteto obveščamo o zaostritvi pogojev glede na smer predhodne izobrazbe, ki veljajo za celotno Univerzo v Ljubljani. Vpisni pogoji so se zaostrili zaradi strogih zahtev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki podeljuje akreditacijo študijskih programov Univerze v Ljubljani. Aktualno pojasnilo glede novih vpisnih pogojev za vpis na Univerzo v Ljubljani je objavljeno na povezavi.

Biotehniška fakulteta je osrednja nacionalna izobraževalna raziskovalna institucija s področja ved o živi naravi in z njimi povezanimi tehnologijami.

Spremembe vpisnih pogojev so se izvedle na vseh univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje Biotehniške fakultete za dijake, ki se vpisujejo pod točko b) pogojev za vpis – to so dijaki, ki opravljajo poklicno maturo ob zaključku 4-letnega srednješolskega programa in z dodatnim predmetom splošne mature.

Informacije o vseh študijskih programih 1. stopnje, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 potekali na Biotehniški fakulteti, so dostopne na spletni strani

Med informacijami so poleg temeljnih ciljev izbranega študijskega programa, načina izvajanja študija, trajanja študija in pridobljenega strokovnega naziva zapisani tudi vpisni pogoji za izbran študijski program.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete tudi na Službo za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje na .