Univerza v Ljubljani razpisuje 120 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke, od tega 17 na Biotehniški fakulteti. 

Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani na povezavi.  

Kandidati in kandidatke prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije na povezavi

Rok za prijavo je sreda, 5. april 2023, do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov 

Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami pridobite v referatu fakultete. 

 

Razpisna dokumentacija 

 

Predstavitev mentorjev Biotehniške fakultete z opisom delovnih mest 

doc. dr. Neža Čadež, s Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Oddelka za živilstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Mikrobna biotehnologija na povezavi 

Sebastian Dahle, znanstveni sodelavec, s Katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje Oddelka za lesarstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Bioznanosti na povezavi 

prof. dr. Peter Dovč, s Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo Oddelka za zootehniko - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Genetika, biotehnologija // Genetics, Biotehnology na povezavi 

prof. dr. Gorazd Fajdiga, s Katedre za mehanske obdelovalne tehnologije lesa Oddelka za lesarstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biotehnika/Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo/Lesarstvo ter Tehnika/Konstruiranje/Specialna razvojna znanja na povezavi 

prof. dr. Miha Humar, s Katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa Oddelka za lesarstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo na povezavi 

prof. dr. Rok Kostanjšek, s Katedre za zoologijo Oddelka za biologijo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biologija / Zoologija in zoofiziologija na povezavi 

doc. dr. Davor Kržišnik, s Katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa Oddelka za lesarstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo // Forestry, wood and paper technology na povezavi 

prof. dr. Domen Leštan, s Katedre za pedologijo in varstvo okolja Oddelek za agronomijo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Agronomija na povezavi 

asist. Mojca Nastran, s Katedre za krajinsko znanost in geoinformatiko Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo na povezavi 

doc. dr. Tanja Pajk Žontar, s Skupine za humano prehrano Oddelka za živilstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Rastlinska produkcija in predelava // Plant production and processing na povezavi 

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, s Katedre za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biofizikalna kemija: Struktura in funkcija proteinov/Biophysical Chemistry: Structure and function of proteins na povezavi 

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, s Katedre za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biofizikalna kemija/ strukturne lastnosti proteinov na povezavi 

asist. Katarina Rudolf Pilih, s Katedre za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin Oddelka za agronomijo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Rastlinska biotehnologija na povezavi 

izr. prof. dr. Ana Slatnar, s Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Rastlinska produkcija in predelava na povezavi 

prof. dr. Sonja Smole Možina, s Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Oddelka za živilstvo - podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biotehniške vede/ varnost in kakovost hrane/ mikrobiologija hrane na povezavi 

doc. dr. Miloš Vittori, s Katedre za zoologijo Oddelka za biologijo– podrobnejši opis delovnega mesta na področju Biologija na povezavi 

doc. dr. Maša Vodovnik, s Katedre za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo Oddelka za mikrobiologijo – podrobnejši opis delovnega mesta na področju Mikrobiologija in mikrobna biotehnologija na povezavi