Shema_lxuS
Raziskovalci na področju živilske mikrobiologije so pod vodstvom raziskovalcev z Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani objavili ugotovitve o vlogi gena medcelične signalizacije najpogostejše bakterijske povzročiteljice črevesnih okužb ljudi s hrano, bakterije Campylobacter jejuni, v vrhunski reviji reviji Microbiology Spectrum (A”, IF = 9.043, 20/138) za področje splošne mikrobiologije. 

 

V izvirnem znanstvenem članku z naslovom »The role of luxS in Campylobacter jejuni beyond intercellular signaling« so raziskovalci opredelili vpliv delecije gena luxS pri patogeni bakteriji Campylobacter jejuni na fenotipskem in molekularnem nivoju.

Dr. Dina Ramić je pojasnila: »Vlogo gena luxS pri C. jejuni naša skupina raziskuje že 20 let. Predhodne raziskave so gen luxS povezale z različnimi fenotipskimi lastnostmi bakterije, vključno z medcelično signalizacijo, gibljivostjo, tvorbo biofilma, kolonizacijo gostitelja, virulenco, avtoaglutinacijo, celično adherenco in invazijo, oksidativnim stresom in kemotakso; z namenom preživeti v gostitelju. Naša zadnja raziskava pa je kot prva pokazala, da  gen luxS ni vpleten le v medcelično signalizacijo in z njo povezanih fenotipskih lastnosti, ampak da ima tudi vlogo v primarnih metabolnih poteh. Presenetljivo je ta študija prvič potrdila, da prav odsotnost gena luxS izboljša preživetje C. jejuni v neugodnih / stresnih pogojih rasti«.

Doktorski raziskovalec Blaž Jug je dodal: »Molekularne metode na osnovi proteoma in transkriptoma pomembno dopolnijo fenotipske študije in prav poglobljene študije mehanizmov našo skupino uvrščajo med prepoznavne raziskovalne skupine z modelnimi bakerijami rodu Campylobacter.«

Predstavljena znanstvena raziskava pomeni pomemben prispevek k razumevanju vloge gena luxS pri bakteriji C. jejuni, kot je dopolnila izr. prof. dr. Anja Klančnik: »Medcelično signaliziranje pri C. jejuni koordinira pritrjevanje celic na površine in nadaljnjo filmotvornost, ter druge virulentne lastnosti te najpogostejše bakterijske povzročiteljice črevesnih okužb ljudi s hrano. Razumevanje celovite vloge gena luxS s svojo vsestransko vpletenostjo v različne sisteme nam omogoča boljše razumevanje sposobnosti bakterije C. jejuni, da preživi in obstane v agroživilski verigi, kljub svoji veliki občutljivosti na vse neugodne pogoje

Predstojnica katedre prof. dr. Sonja Smole Možina je zaključila: »Raziskava je plod večletnega truda in sodelovanja raziskovalcev različnih strok znotraj Biotehniške fakultete in raziskovalnih inštitutov. Prav bazalno znanje o življenjskem ciklu C. jejuni nam bo pomagalo v boju proti temu najpogostejšem patogenu, ki se prenaša s hrano, ter zagotovilo večjo varnost in lažje obvladovanje mikrobioloških tveganj v živilstvu, kar je eno od glavnih poslanstev raziskovalnega dela Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Oddelku za živilstvo

 

Raziskava je potekala v okviru MR no. 51861, povezuje pa se s projekti J4-2542, P4-0116, J4-4548, J4-3088 in Instruct-ULTRA (no. 731005).

 

Povezava do izvirnega znanstvenega članka z naslovom »The role of luxS in Campylobacter jejuni beyond intercellular signaling« na povezavi.