1T8A7962 1T8A8002
Himna Gaudeamus / Foto: Željko Stevanić Nagovor dekanje Biotehniške fakultete, prof. dr. Marine Pintar / Foto: Željko Stevanić

Podelitev se je začela s himno, pesmijo Gaudeamus, sledil je nagovor prof. dr. Marine Pintar: »Jesenkove nagrade za življenjsko delo podeljujemo od leta 1973, 52. leto zapored, pri čemer je tokratna kljub vsemu jubilejna, 100. V prvih treh desetletjih se je namreč podeljevalo po več nagrad, zadnjih 20 pa po eno. Do sedaj smo podelili nagrado za življenjsko delo 17 izjemnim profesoricam raziskovalkam, od tega sedmim v zadnjem desetletju. In tudi tokratna, jubilejna, gre v roke predstavnici ženskega spola. V 77 letni zgodovini Biotehniške fakultete se je nanizalo veliko uspehov, ki nas, zaposlene, vzpodbujajo k še večji aktivnosti, kot jo izkazujemo za prejšnja leta. V Strategiji Biotehniške fakultete 2022-2027 smo kot cilj zapisali, da bomo postali vodilna raziskovalna in pedagoška visokošolska ustanova v regiji na področju ved o življenju, biogospodarstva in varstva okolja. In sedaj smo že kar dobro sredi aktivnosti v smeri proti zastavljenemu cilju." Poudarila je tudi, da je temeljna znanost osnova za inovacije in povzela raziskovalno delo v letu 2023: "Organizirano je bilo v 25 raziskovalnih programih in 48 raziskovalnih skupinah. Poleg tega je raziskovalno delo potekalo še v okviru 185 raziskovalnih projektov ARIS. Mednarodnih projektov in sodelovanj je bilo skupno 99, kar kaže na zadovoljivo vpetost naših raziskovalcev v mednarodni raziskovalni prostor, predvsem v okviru Evropske unije. Glavnino mednarodnih  projektov namreč predstavljajo programi H2020, HEurope, LIFE, Erasmus+, idr. Naša velika raziskovalna aktivnost kaže rezultate tudi v kakovosti raziskovalnega dela, ki je prepoznano znotraj UL in širše. Če naštejem le nekaj najpomembnejših…Lansko leto so bili po izboru ARIS med odlične v znanosti izbrani tudi dosežki raziskav na temo (1) douglazije kot možne alternative za slovensko lesnopredelovalno industrijo, (2) mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij namerno vnešenih v agroživilsko verigo in (3) analize prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma, ki so jih vodili raziskovalci naše fakultete prof. dr. Miha Humar, dr. Vita Rozman in doc. dr. Naja Marot. Pri nekaterih drugih dosežkih iz te kategorije so bili raziskovalci s naše fakultete sodelujoči avtorji. Prof. dr. Miha Humar je bil maja 2023 sprejet za izrednega člana SAZU v Razredu naravoslovnih ved. Junija je bila dr. Špela Borko med prejemniki nagrad dr. Ane Mayer Kansky, ki jih je lani začela podeljevati Univerza v Ljubljani v spomin na prvo doktorantko na naši univerzi. Na standfordsko lestvico, ki prikazuje 2 % najboljših raziskovalcev na svetovni ravni, je uvrščenih 13 raziskovalcev z BF, med katerimi je tudi prof. dr. Nina Gunde Cimerman, letošnja dobitnica Jesenkove nagrade za življenjsko delo. Kot omenjeno je to le nekaj dosežkov, kjer je Biotehniška fakulteta prepoznana kot odlična v znanosti." 

1T8A8057

Sledil je slavnostni govor okoljskega znanstvenika, predavatelja, krajinskega arhitekta,  doc. dr. Žiga Maleka, čigar delo sega močno izven meja Slovenije. Dr. Žiga Malek je izpostavil pomembnost znanosti za življenje in dejal: »V občinstvu in na odru sedijo ljudje, po katerih sem se v svoji dosedanji karieri zgledoval, in katerih uspehi me še danes motivirajo, da tudi sam stremim k odlični znanosti in prizadevanju za bolj čisto okolje«. Skozi izkušnje, ki jih je pridobil, je izpostavil, da ima diplomant BF zagotovo konkurenčne prednosti, saj je opremljen z dobrim poznavanjem osnov naravoslovja in širokim pregledom različnih znanosti, ki je nujen tako za sistemske analize kot tudi za znanost, temelječo na masovnih podatkih in umetni inteligenci. »Umetna inteligenca (AI) potrebuje goro podatkov, in brez poznavanja osnov in vedenja, za kaj pri teh podatkih gre, in kakšna so razmerja med njimi, namreč lahko vodi v napačne oz. slabe rezultate, s tem pa slabše okoljske politike.«, je dejal. Biotehniško fakulteto vidi kot dom različnih znanosti, ki so nujne za rešitev trenutne podnebne krize in krize izgube biotske raznovrstnosti ter poudaril, da je treba pogled usmeriti tudi izven Slovenije. O vlogi Biotehniške fakulteti je dejal: »Vloga Biotehniške fakultete je seveda izobraziti strokovnjake za „domači trg“, vendar pogrešam več odprtosti, torej zavedanja, da okolje ne pozna meja, in da kar se dogaja izven Slovenije vpliva tudi na nas.« Poudaril je, »da morajo biti ravno predstavniki Biotehniške fakultete zato glasni, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bodo glasni nevedni, tisti s pomanjkanjem sistemskega mišljenja ali pa celo „strokovnjaki“ z drugimi nameni«. Posnetek njegovega predavanja si lahko ogledate spodaj.

 

 

 

1T8A8434

Jesenkovo nagrado za najboljšo študentko magistrskega študija je prejela Jerica Kobal, magistrica inženirka krajinske arhitekture.

Obrazložitev je prebrala namestnica prodekanje za področje krajinske arhitekture, izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar. 

 

prof. dr. Marina Pintar in Jerica Kobal, Jesenkova nagrajenka za najboljšo diplomantko magistrskega študija Foto: Željko Stevanić

 

1T8A8109

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija v letu 2024 je prejel dr. Rožle Repič.

Obrazložitev je prebral prof. dr. Maks Merela, prodekan za področje lesarstva.

dr. Rožle Repič, Jesenkov nagrajenec za najboljšega diplomanta doktorskega študija Foto: Željko Stevanić

 

_MAL8404

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo v letu 2024 je za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno prejela prof. dr. Nina Gunde-Cimerman.

Obrazložitev je prebral prof. dr. Marko Kreft, prodekan za področje biologije. 

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo je prejela prof. dr. Nina Gunde-Cimerman Foto: Anže Malovrh

Delo nagrajenke je bilo predstavljeno v kratki video predstavitvi spodaj:

 

Sledila podelitev Priznanj fakultete za zgledno delo ter prispevek k razvoju in ugledu Biotehniške fakultete.

Priznanja fakultete pedagoškim delavcem in raziskovalcem, posameznikom

Priznanja fakultete so prejeli prof. dr. Metka Hudina s Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo, prof. dr. Milan Šernek s Katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje Oddelka za lesarstvo in prof. dr. Tatjana Pirman s Katedre za prehrano Oddelka za zootehniko.

1T8A8179 1T8A8191
Prof. dr. Marina Pintar in prof. dr. Metka Hudina / Foto: Željko Stevanić Prof. dr. Marina Pintar in prof. dr. Milan Šernek / Foto: Željko Stevanić

 

1T8A8199
Prof. dr. Marina Pintar in prof. dr. Tatjana Pirman / Foto: Željko Stevanić

Priznanja fakultete nepedagoškim delavcem 

Priznanji fakultete sta prejeli:

1T8A8215 1T8A8220
Nives Turk, samostojna strokovna sodelavka Oddelka za mikrobiologijo / Foto: Željko Stevanić Barbka Slemenik, samostojna strokovna sodelavka Oddelka za živilstvo in Knjižnice ter INDOK Oddelka za živilstvo / Foto: Željko Stevanić

 

Priznanja fakultete posameznikom in skupinam izven fakultete

Priznanji fakultete sta prejela Denis Hrga z Društva rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji in dr. Sebastjan Filip s Pekarne Pečjak, d.o.o.

1T8A8247 1T8A8231
Prof. dr. Marina Pintar in Denis Hrga, predsednik Društva rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji / Foto: Željko Stevanić  Prof. Dr. Marina Pintar in dr. Sebastjan Filip s Pekarne Pečjak, d.o.o. / Foto: Željko Stevanić

Priznanja fakultete najboljšim študentom posameznega študijskega programa 1. in 2. stopnje

Priznanja so prejeli Nina Pečarič, Domen Frece, Matic Jančar, Živa Hernaus, Mitja Denac, Tea Dular, Jaka Križaj, Manca Kolić, Jan Strniša, Neja Zalaznik, Maks Brus, Veronika Plut, Neža Gregorčič, Tomaž Horvat, Eva Zabret, Kaja Komprej Grosar, Katarina Pegan, Primož Fabjan, Marija Kravanja, Neža Leben, Luka Jemec, Anže Švajger, Jerica Kobal, Martin Capuder, Sara Petrin, Neža Praček, Neža Fras, Urška Hostnik in Belmin Lisičić.

Po končani podelitvi se je v imenu vseh dobitnikov nagrad in prejemnikov priznanj zahvalila prof. dr. Nina Gunde-Cimerman, Jesenkova nagrajenka za življenjsko delo v letu 2024. Ker se gospa podelitve zaradi službene poti v Ameriko, kjer predava na konferenci Mycology v Kaliforniji žal ni mogla udeležiti, lahko njeno zahvalo poslušate tukaj:

 

 

Prireditev se je zaključila s skupinskim fotografiranjem in vpisom v spominsko knjigo dobitnikov nagrad in prejemnikov priznanj Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

1T8A8533

Foto: Željko Stevanić

 

Iskrene čestitke.

 

Celoten posnetek Podelitve Jesenkovih nagrad in Priznanj fakultete vam je na voljo za ogled: