Prisotne je najprej pozdravila novinarka Petra Prešeren Golob. Prof. dr. Nataša Štajner je nato na primeru odstranjevanja virusov na vinski trti predstavila uporabo biotehnoloških pristopov, s katerimi lahko pospešimo proces žlahtnjenja rastlin. Sledila je doc. dr. Katarina Rudolf Pilih, ki je pojasnila nekatere pojme, kot so hibridi, in na primeru zelja razložila potek žlahtnjenje hibridnih sort. Doc. dr. Ester Stajič je govorila o novih genskih tehnologijah in poudarila bistvene razlike med gensko spremenjenimi organizmi, novimi genskimi tehnologijami ter klasičnimi pristopi žlahtnjenja. Asist. dr. Taja Jeseničnik pa je predstavila nov pristop zatiranja škodljivcev s trajnostnimi preparati na osnovi molekul RNA.

Ob koncu pogovora so govorke delile svoje poglede na težave, ki čakajo kmetijstvo v prihodnosti in kako lahko nove genske tehnologije doprinesejo k zagotavljanju zadostnih količin hrane za rastoče prebivalstvo ob vse večjem učinku podnebnih sprememb. Zatem so sledila vprašanja iz občinstva in diskusija na temo nekaterih pomislekov javnosti in etičnih vprašanj.

Več o dogodku lahko preberete na povezavi.

slika.jpg

Foto: Z leve proti desni: doc. dr. Katarina Rudolf Pilih, asist. dr. Taja Jeseničnik, doc. dr. Ester Stajič, prof. dr. Nataša Štajner in Petra Prešeren Golob (avtorica: Nataša Hren).